Browsing: İqtisadiyyatda Marja

Marja, bir işin gəlir və xərcləri arasındakı fərqdir və əsasən də bir məhsulun satışından əldə edilən gəlirin maliyyələşmə ilə bağlı…